تاج: با هرگونه خشونت در لیگ برتر جدی و سریع برخورد می‌کنیم

دانلود آهنگ برگرد از شهره صولتی با کیفیت بالا و متن
تاج: با هرگونه خشونت در لیگ برتر جدی و سریع برخورد می‌کنیم
تاج: با هرگونه خشونت در لیگ برتر جدی و سریع برخورد می‌کنیم
رمان پایگاه ویژه | سارا هاشمی
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
85
– یکی از افراد من قرار بود ، به منزل شما بیاد ، فکر کنم تا چند دقیقه ی دیگه می رسه ، اون
نامه رو بدین بهش . باقیش رو ما حل می کنیم
با خداحافظی کوتاهی تلفن را قطع کرد . مهندس مدعی شده بود که کسی یک نامه داخل خانه
انداخته است! لاله مطمئنا به زودی می رسید و باید منتظر تماسش می شد. انتظارش زیاد طول
نکشید و چند دقیقه ی بعد، لاله تماس گرفت. سرگرد سریع سراغ اصل مطلب رفت :
– لاله موضوع چیه
– چیز خاصی نیست قربان.. یه کاغذ آچهار معمولی که روش تایپ شده، پسرتون خوبه نگرانش
نباشین، به زودی می بینیدش ..
سرگرد با تعجب پرسید :
– همین؟
– بله فرمانده ..
– لاله با خودت بیارش ..
– چشم .. اما … به نظرم یه کم مسخره ست.. هیچ ادم ربایی این جور نامه نمی فرسته !
– باشه لاله .. بیارش.. حواست به بیرون باشه . ببین مورد مشکوکی کسی ندیده ..
تماس را قطع کرد و هنوز به صفحه ی موبایلش نگاه می کرد که زنگ هشدار پایگاه به صدا در
آمد و شروع یک ماموریت دیگر را خبر می داد !
*

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *