استراماچونی: هنوز در دلم امید بازگشت به استقلال نمرده است

دانلود آهنگ کم کم از پازل بند با کیفیت بالا و متن
استراماچونی: هنوز در دلم امید بازگشت به استقلال نمرده است
استراماچونی: هنوز در دلم امید بازگشت به استقلال نمرده است
83
نگاه دیگه ای به خودم از داخل آینه انداختم همه چی خوب بود، اگه قرض لعنتی رو هم بدم، کم کم پول هام
خرج خودم میکنم .
فکر کنم اولین چیزی که لازم داشته باشم چند دست لباسه یا شاید مانتو، حتی فکر کردن به این که یک مشکل
دیگم رو دارم حل می کنم، باعث خوش حالی قلبِ، درد کشیدم می شه .
کمی از عطرم رو به گوشه شالم مالیدم، بوی شیرینش بینیم رو از لذت قلقلک داد .
_ هلنا حاضری؟
برگشتم سمت ندا که جلوی در اتاق، بازم سرش کلا تو گوشی اش بود .
_ آره حاضرم، بریم که دیر شد .
ندا زودتر پایین رفت منم چراغ آشپزخونه رو روشن گذاشتم و به دنبال ندا رفتم پایین .
نگاه کلافه ای بهش کردم که هنوز داشت چیزی رو داخل گوشیش تایپ میکرد .
_ جمعش کن اون گوشی لامصب رو بسه دیگه، به چه دردت می خوره. اصلا باکی چت می کنی؟
دستم و دراز کردم سمتش که هول زده گوشی رو تو جیبش فرو کرد .
_ عه عه غلط کردم. دیگه نمیگیرم دستم خوبه؟
چشم غره ای نثار چهره خندونش کردم که استارت زد. نگاهم رو از پنجره به بیرون انداختم و باچشم دونه به
دونه مغازه هارو می شماردم یکم که از محله دور شدیم، صدای ندا من رو به خودم آورد. سمتش چرخیدم و
نگاهش کردم .
دستش رو گذاشت رو فرمون و اون یکی دستش رو چند بار جلوی صورتم تکون داد، درست مثل این معلما که
می خوان به دانش آموز خنگ چیزی رو بفهمون !
_ گوش بگیر چی میگم رفتیم اون جا زیاد طولش نمیدی. سریع کارت رو انجام بده بیا بیرون .
_ ندا جان نمی خوام برم بمیرم که! نترس برم تو صدتا نینجا نمیریزن سرم زود میام، فقط درحد اینه که برم پول
لامصبش رو پس بدم! دلیلی نداره اصلا بخوام اون جا بمونم یا طولش بدم !
چشم غره ای بهم رفت جلوی کافی شاپ نگه داشت .
_ وایسا منم باهات میام .
چشام گرد شد. با لحن کلافه ای که به خاطر شنیدن تمام نصیحت هاش بود، لب زدم .

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *